Tag Archives for " tri mẫu "

Tri Mẫu

Trong Tri Mẫu có một chất saponin gọi là asphonin. Ngoài ra còn một chất có tinh thể chưa xác định. Cây có hạ nhiệt, an thần, hóa đờm… Tìm hiểu kỹ hơn về vị thuốc này nhé! Tên gọi khác của tri mẫu Tên thực vật: Anemarrhenae asphodeloides Bge Thuộc họ: Hành Aliiaceae.. Tên thường […]

>