Tag Archives for " Ván Đất. "

Ba chẽ

Ba Chẽ

Tên Gọi Khác Tên thường goi: Vị thuốc Ba chẽ còn gọi là Đậu Bạc Đầu, Lá Ba Chẽ, Niễng Đực, Tràng Quả Tam Giác, Ván Đất. Tên tiếng Trung: 假木荳 Tên khoa học: Dendrolobium Triangulare (Retz.) Schinler Họ khoa học: Họ Đậu (Fabaceae). Cây Ba chẽ (Mô tả, phân bố, thu hái, chế biến, […]

>