Tag Archives for " vị thuốc Á lệ chi "

Á lệ chi

Tên gọi khác: Tên thường gọi: Vị thuốc Á Lệ Chi (Khai Bảo Bản Thảo) còn gọi là Long nhãn nhục – Ích Trí (Thần Nông Bản Thảo), Long Mục (Ngô Phổ Bản Thảo), Qủy Nhãn, Viên Nhãn (Tục Danh), Lệ Nô, Mộc Đạn (Bản Thảo Đồ Kinh), Lệ Chi Nô, Quế Viên Nhục, Nguyên […]

>