Tag Archives for " vi thuoc am hanh thao "

Âm hành thảo

Tên khác: Tên thường gọi: Âm hành thảo Tên tiếng Trung: 陰 行 草 Tên khoa học: Siphonostegia Chinensis Benth. Họ khoa học: Scrophylariaceae Cây Âm hành thảo (Mô tả, hình ảnh cây Âm hành thảo, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây cỏ sống […]

>