Tag Archives for " vi thuoc ap cuoc ban thao "

Áp cước bản thảo

Tên khác: Tên thường gọi: Dã cần thái, Lạt tử thảo. Tên khoa học: Ranunculus sieboldii Miq. Cây Áp cước bản (Mô tả, hình ảnh cây Áp cước bản, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Là loại cây sống lâu năm, vỏ ngoài sắc trắng […]

>