Tag Archives for " vi thuoc ap cuoc moc bi "

Áp cước mộc bì

Tên khác: Tên thường gọi: Áp cước bì, Áp cước mộc, Áp cước thụ, Tây gia bì, Áp chưởng sài, Áp mẫu thụ, Áp mẫu trảo, Công mẫu thụ, Ngũ chỉ thông, Tản thác mộc. Tên khoa học: Cortex Schefflerae Octophyllae (Lour.) Harms. Vị thuốc Áp cước mộc bì (Công dụng, liều dùng, quy kinh, […]

>