Tag Archives for " vi thuoc bach chi "

Bạch cự

Tên khác Tên thường gọi: Vị thuốc Bạch cự (Biệt Lục) còn gọi là Bạch chỉ, Bạch chiểu, Chỉ hương, Cửu lý trúc căn, Đỗ nhược, Hòe hoàn, Lan hòe, Linh chỉ, Ly hiêu, Phương hương (Bản Kinh), Thần hiêu (Hòa Hán Dược Khảo), Phù ly, Trạch phần (Ngô Phổ Bản Thảo), An bạch chỉ, […]

>