Tag Archives for " vi thuoc bach cuong tam "

Bạch cam toại

Vị thuốc Bạch cam toại còn gọi Bạch cương tằm

Tên khác: Tên thường gọi: Vị thuốc Bạch cam toại còn gọi Bạch cương tằm, Cương nghĩ tử, Trực cương tằm, Tử lăng (Hòa Hán Dược Khảo), Chế thiên trùng, Sao cương tằm, Sao giai tam, Tằm cô chỉ, Tằm dũng, Tằm thuế (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Cương tằm (Thiên Kim Phương), […]

>