Tag Archives for " vi thuoc bach huong nhu "

Bạch hương nhu

Bạch hương nhu

Tên khác Tên dân gian: Hương nhu trắng, Hương nhu tía, É tía (Dược Liệu Việt Nam). Tên Hán Việt: Vị thuốc Bạch hương nhu (Bản Thảo Đồ Kinh) còn gọi Hương nhu, Nhu (Thổ Thiên) Hương nhung (Thực Liệu Bản Thảo), Hương thái (Thiên Kim Phương), Mật phong thảo (Bản Thảo Cương Mục), Hương […]

>