Tag Archives for " vi thuoc bach khau "

Bạch khấu

Tên khác Tên thường gọi: Bạch khấu còn gọi là Bồ hoàng, Cây cỏ nến, Bồ đào, Hương bồ, Bông nên, Bông liễng. Hương bồ, Cam bố, Tiếu thạch Sanh bồ hoàng, Sao bồ hoàng, Bồ hoàng thái (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Typha Angustata Bory Et Chaub. Họ khoa […]

>