Tag Archives for " vi thuoc bam bam "

Bàm bàm

Bàm bàm

Tên khác: Tên thường gọi: Còn có tên là Dây bàm, Đậu dẹt, m’ba, var ang kung. Tên khoa học: Entada phaseoloides Merr., E. sandess Benth. Họ khoa học: thuộc họ Ðậu – Fabaceae. Cây Bàm bàm (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) […]

>