Tag Archives for " vi thuoc bang "

Bàng

Chú ý

Tên khác: Tên thường dùng: Còn gọi là quang lang, choambok barangparrcang prang, badamier Tên khoa học: Terminaliacatappa. Họ khoa học: Thuộc họ bàng Combretaceae. Cây bàng (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây bàng không chỉ là cây bóng mát […]

>