Tag Archives for " vi thuoc bao be "

Hải cẩu thận

Hải cẩu thận

Tên khác Tên Việt Nam: Thận hải cẩu, Thận chó bể. Tên khác: Báo bể, Cốt nột, Hải cẩu thận (Bản Thảo Cương Mục), A từ bột tha (Bản Thảo Thập Di), Cốt nột, Cốt nột, Nột thú (Hòa Hán Dược Khảo), Cốt nột tề (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: […]

>