Tag Archives for " vi thuoc bong bao "

Bông báo

bông xanh, đại hoa lão nha thuy, madia

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là bông xanh, đại hoa lão nha thuy, madia (Mèo). Tên khoa học: Thumbergia grandiflora (Rottl et Willd) Roxb. Họ khoa học: Thuộc họ Ô rô Acanthanceae Cây Bông báo (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô […]

>