Tag Archives for " vi thuoc cot toai bo "

Cốt toái bổ

Cây Cốt toái bổ

Tên khác Tên thường gọi: Bổ cốt toái, co tạng tó, co in tó, cây tổ phượng, cây tổ rồng, tổ diều, tắc kè đá, cây tổ rồng. Tên dược: Rhizoma drynariae. Tên thực vật: Drynaria frotunei (Kunze) J. Sm. Tên khoa học: Drynaria (cốt toái bổ) Davallia. Tiếng Trung: 骨碎補 Cây Cốt toái bổ […]

>