Tag Archives for " vi thuoc nguu hoang "

Ngưu hoàng

Ngưu hoàng là sạn (sỏi) trong túi mật của con bò

Tên khác Tên thường gọi: Ngưu hoàng là Sạn mật bò, Tây hoàng, Tô hoàng, Sửu bảo, Đởm hoàng (cũng gọi Ô kim hoàng, Đản hoàng, Quả hoàng tức sạn túi mật), Quản hoàng (cũng gọi Toái phiến hoàng, Không tâm hoàng tức sạn ở ống gan mật). Tên tiếng Trung: 牛黄 Tên khoa học: […]

>