Tag Archives for " vi thuoc nhen "

Nhện

Nhện

Tên khác Tên thường gọi: Nhện còn gọi là Trứng nhện, Bích tiền, Bích tâm trùng, Bích ỷ hoa, Tri thù . Bao trứng nhện hay tổ nhện là Bích tiền mạc, Tri thù xác (Xác nhện), Tri thù ty (màng tơ nhện), Tri thù võng (mạng nhện). Tên khoa học: Gossamer Urocteae. Người ta […]

>